Praktični saveti kako da se što manje izlažete zračenju mobilne telefonije

U okviru društveno odgovorne kampanje „Biraš kako komuniciraš“,pretplatnici mobilne telefonije, kojih u Srbiji ima više od 10 miliona, savetuju se na koji način da smanje izloženost elektromagnetnom zračenju kao neminovne posledice korišćenja mobilnih, ali i drugih uređaja na koje smo svakodnevno upućeni. Kampanju je pokrenula kompanija Telekom Srbija, u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Cilj ovog projekta je edukacija korisnika i podsticanje svesti o odgovornom korišćenju mobilnih uređaja.

Među osnovnim preporukama, nalaze se saveti korisnicima da izbegavaju korišćenje telefona u uslovima slabog prijema, da udalje uređaj od sebe prilikom uspostave veze ili dok spavaju, kao i da koriste SMS poruke za kratke dogovore.

Za potrebe kampanje pokrenut je mikrosajt www.kakokomuniciras.rs na kojem se, pored saveta o pravilnoj upotrebi mobilnih uređaja, nalaze osnovne informacije o izvorima elektromagnetnog (EM) zračenja, načinu funkcionisanja mobilnih mreža i zakonskim okvirima u ovoj oblasti.

Izvor: mtt.gov.rs