Zašto je važno imati kvalitetno napajanje u računaru

Several reasons. I’ll list just a few.

Par razloga zašto je kvalitet napajanja jako bitan

Kvalitetno napajanje ima veoma čvrstu i preciznu regulaciju napona. Napajanja nižeg kvaliteta često daju 11v na grani gde treba da bude 12v. Ovo naravno nije dobro.

Kvalitetno napajanje ima “usko” filtriranje. Loše ima talasasti DC na izlazu koji može prouzrokovati nestabilnosti i loše overklokovanje.

Kvalitetno napajanje radi efikasno. Loše se zagreva, trošiti više energije i neće dugo trajati.

Kvalitetno napajanje ima dobro lemljenje na ploči. Loše može da izgleda kao da je dete lemilo na času tehničkog.

Kvalitetno napajanje ima kvalitetne delove kao što su dobri japanski kondenzatori. Loše ima na raspolaganju najjeftinije delove, a često su nepropusni i pokvareni.

Kvalitetno napjanje je srce vašeg računara. Da li biste želeli snažno ili slabo srce koje pumpa krv kroz telo? 🙂